Skip to content

Utbildning inom kameraövervakning

Det finns många olika varianter av utbildningar inom kameraövervakning. Det kan vara juridiska kurser eller hur kameror ska monteras rent praktiskt. Kameraövervakning regleras bland annat av dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. För privatpersoner som vill övervaka sin privata tomt och bostad krävs… Read More »Utbildning inom kameraövervakning

Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör 

  • by

Ingenjörsutbildningen avser det studieområde som handlar om utformning och genomförande av tekniska system. Ingenjörsvetenskap är ett mångsidigt område med många underdiscipliner, t.ex. maskinteknik, civilteknik, elektroteknik och kemiteknik. Ingenjörer använder sina kunskaper i vetenskap och matematik för att lösa problem i… Read More »Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör 

Vad finns det för typer av språk?

  • by

Det finns tre typer av språk: verbala, icke-verbala och tecknade språk. Verbalspråk är den vanligaste formen av kommunikation och består av talade ord. Det icke-verbala språket omfattar ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester. Teckenspråk använder handformer, kroppspositioner och ansiktsuttryck för att kommunicera.… Read More »Vad finns det för typer av språk?