Skip to content

Språk

Vad finns det för typer av språk?

  • by

Det finns tre typer av språk: verbala, icke-verbala och tecknade språk. Verbalspråk är den vanligaste formen av kommunikation och består av talade ord. Det icke-verbala språket omfattar ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester. Teckenspråk använder handformer, kroppspositioner och ansiktsuttryck för att kommunicera.… Read More »Vad finns det för typer av språk?