Skip to content

Utbildning

Vägen till att bli en framgångsrik försäkringshandläggare

  • by

Att bli en försäkringshandläggare innebär att arbeta inom en spännande och dynamisk bransch som hjälper människor att hantera risker och osäkerhet. En framgångsrik försäkringshandläggare måste bland annat ha gedigna kunskaper om försäkringsprodukter, branschregler, kundservice och kommunikation. I detta inlägg kommer… Read More »Vägen till att bli en framgångsrik försäkringshandläggare

Utbildning inom kameraövervakning

Det finns många olika varianter av utbildningar inom kameraövervakning. Det kan vara juridiska kurser eller hur kameror ska monteras rent praktiskt. Kameraövervakning regleras bland annat av dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. För privatpersoner som vill övervaka sin privata tomt och bostad krävs… Read More »Utbildning inom kameraövervakning

Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör 

  • by

Ingenjörsutbildningen avser det studieområde som handlar om utformning och genomförande av tekniska system. Ingenjörsvetenskap är ett mångsidigt område med många underdiscipliner, t.ex. maskinteknik, civilteknik, elektroteknik och kemiteknik. Ingenjörer använder sina kunskaper i vetenskap och matematik för att lösa problem i… Read More »Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör