Skip to content

Utbildning

Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör 

  • by

Ingenjörsutbildningen avser det studieområde som handlar om utformning och genomförande av tekniska system. Ingenjörsvetenskap är ett mångsidigt område med många underdiscipliner, t.ex. maskinteknik, civilteknik, elektroteknik och kemiteknik. Ingenjörer använder sina kunskaper i vetenskap och matematik för att lösa problem i… Read More »Ingenjörsutbildning – Utbilda dig till ingenjör