Exempel på allitteration

Allitteration

När man pratar om en allitteration syftar man på likheten i ljud som uppstår mellan två eller flera ord som står nära varandra. Allitterationer används idag ofta i reklam, men också i till exempel dikter, som en retorisk stilfigur. Allitterationer kan jämföras med rim, där ord som rimmar slutar med samma ljud medan allitterationer istället börjar med samma ljud.

Exempel på alliterationer är fina fisken, sommar och sol, coca cola m.m.

Ett längre exempel på en allitteration är följande tal i filmen V för Vendetta (på engelska):

Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition! The only verdict is vengeance; a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it’s my very good honor to meet you and you may call me ”V”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *