Vad betyder morfologi?

Morfologi

Det finns olika delar av lingvistiken, morfologin är en av dessa delar. Morfologi är läran om ordens struktur och form. I morfologin studerar man hur ord bildas, hur de böjs och vilken grammatisk funktion de har i en mening. Man kan tänka sig att ord är den minsta enheten i en mening, men det går att […]

Morfem

Språket består av ord, men det går även att gå ner på en lägre nivå än så. Orden i sig består nämligen av ännu mindre delar, delar som kan liknas vid byggstenar. De här byggstenarna bygger upp och skapar våra ord. Dessa kallas morfem. Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. Det finns olika typer av […]