Vad betyder morfologi?

Morfologi

Det finns olika delar av lingvistiken, morfologin är en av dessa delar. Morfologi är läran om ordens struktur och form. I morfologin studerar man hur ord bildas, hur de böjs och vilken grammatisk funktion de har i en mening. Man kan tänka sig att ord är den minsta enheten i en mening, men det går att […]