Ska man skriva de eller dem?

Ska man skriva de eller dem?

Det kan vara svårt att skilja på när man använder de och när man använder dem. De är subjektsformen och dem är objektsformen. Det finns två knep man kan använda sig av när man vill avgöra vilken form som ska användas när.

1. Byta ut de/dem mot vi/oss

I de fall där man kan använda vi så ska man använda de. I de fall man använder oss ska man istället välja dem. 
Exempel:
Vi/de hämtade lådorna igår. 
Du kan ju inte bara strunta i oss/dem.

2. Jämför med engelskans they/them

Om man på engelska skulle använt they så ska det vara de. Om man skulle använt them så skriver man istället dem.

Exempel:
I think they are right – Jag tror att de har rätt

Did you see them? – Såg du dem?

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *