Vad betyder morfologi?

Morfologi

Det finns olika delar av lingvistiken, morfologin är en av dessa delar. Morfologi är läran om ordens struktur och form. I morfologin studerar man hur ord bildas, hur de böjs och vilken grammatisk funktion de har i en mening.

Man kan tänka sig att ord är den minsta enheten i en mening, men det går att bryta ner även ord i mindre beståndsdelar. Dessa beståndsdelar kallas för morfem. Alla ord består av minst ett morfem men en del ord, längre sammansättningar, kan bestå av väldigt många morfem. Exempel: ordet boll består av ett morfem medan ordet fotbollsmatch består av fyra morfem (fot+boll+s+match).

Det finns två olika typer av morfem, rotmorfem och grammatiska morfem. I exemplet ovan är morfemen fot, boll och match tre rotmorfem medan morfemet endast är ett grammatiskt morfem. Skillnaden mellan de två är att rotmorfem har en egen betydelse medan grammatiska morfem endast har till uppgift att böja ord, foga ihop ord och bilda nya ord genom sammansättningar.

Läs mer här.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *