Rubriker hjälper läsaren

Rubriker är väldigt viktigt, om du vill att din text ska vara enkel att hitta i och lätt att ta till sig. Nästan ingen läser allt I dag är det inte särskilt många som läser en text från början till slut, ord för ord, utan många letar i texten efter det man är intresserad av. […]

skriva klarspråk

Skriv fritt då och då

Jag kan inte minnas hur många gånger jag har gett människor det här skrivtipset. Det är nog ett av mina allra bästa skrivtips. Jag tror att det här skrivtipset gynnar både det kreativa skrivandet och det mer strikta, arbetsskrivandet. Så här kommer det: skriv fritt, skriv vildskrift! Lyft inte på pennan! Det här lärde jag […]